• Ο παππούς μου Ζάγκας Νικόλας Μάρκος με το κοπάδι του
    Παράδοση,  Τέχνες

    “Ο ΣΚΑΡΟΣ” CHRISTOPHER KING

    … «Η λέξη σκάρος έχει δύο διακριτά, αν και αλληλοσυνδεόμενα, νοήματα: ένα γλωσσικό-πολιτισμικό ορισμό και ένα μουσικό ορισμό. Στο πολιτισμικό πλαίσιο, ως σκάρος νοείται η ώρα για τη «νυχτερινή βοσκή», όταν ο τσοπάνος μαζεύει το κοπάδι του για να φάει,…