• Παράδοση,  Τόποι, μέρη, χώροι

    ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑ(ΕΛΑΤΑΡΙΑ)

    Ένας τόπος μαγικός, ένας τόπος που μέχρι τα 26 μου δεν τον είχα επισκεφθεί κι όμως ένιωθα δεμένη.  Οι αφηγήσεις της μητέρας μου, είχαν δημιουργήσει εικόνες στο μυαλό μου κι αγάπη στην καρδιά μου! Οι ιστορίες αυτές γυρνούν σαν αντίλαλος…